Introductie

Welkom

op het online platform ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Deelnemers aan dermatoscopiecursussen geven vaak aan dat dermatoscopie lastig is, ook nadat zij een cursus gevolgd hebben. En dat klopt, dermatoscopie is niet eenvoudig, je moet niet alleen het dermatoscopisch alfabet kennen maar vooral ook dagelijks met dermatoscopie bezig zijn wil je daarin deskundig worden én blijven.

Feedback op het handelen is essentieel, zeker als je net begint met dermatoscopie. Je zult moeten reflecteren op je handelen samen met deskundige collega's. Het helpt om de beelden te digitaliseren en ná het spreekuur deze beelden te analyseren.

En maak vooral ook foto's van alle benigne afwijkingen die op basis van het klinisch oordeel duidelijk benigne zijn. Op deze manier raak je steeds vertrouwder met de patronen van deze benigne huidafwijkingen en de vele variaties daarin. Verdachte huidafwijkingen analyseer je bij voorkeur met een deskundige.

Feedback, oefenmateriaal en teledermatoscopie

Dit platform is bedoeld om te ondersteunen bij de praktische implementatie tijdens en ná een cursus dermatoscopie. Je krijgt feedback op praktijk casussen van collega's en deskundigen in de dermatoscopie. Je krijgt oefenmateriaal en de mogelijkheid om vragen te stellen. Je leert hoe je optimaal gebruik kunt maken van teledermatoscopie. Je blijft op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Voor wie

Het platform is bedoeld voor huisartsen, VS en PA die hun diagnostiek van verdachte huidafwijkingen met behulp van de dermatoscoop willen verbeteren.

Het is bedoeld voor degenen die:

  • een dermatoscoop hebben
  • een cursus dermatoscopie gevolgd hebben (bij voorkeur volgens de patroonanalyse).
  • dagelijks met dermatoscopie bezig zijn
  • de NHG richtlijn verdachte huidafwijkingen beheersen én bij wie de blote-oog- diagnostiek optimaal is.

Casuïstiek

Er verschijnt dagelijks casuïstiek van huisartsen, VS & PA. Deze casus verschijnt op het forum en alle deelnemers ontvangen hiervan wekelijks een notificatie per email. Dit forum is alleen toegankelijk voor leden en afgeschermd voor externe bezoekers en ook Google.

Je wordt van harte uitgenodigd om zélf casuïstiek te delen en advies te vragen aan collega's in de eerste lijn. Alle casuïstiek wordt van deskundige feedback voorzien.

Beeldenbank

Je ontvangt toegang tot de beeldenbank om nog meer voorbeelden te zien van de meest voorkomende ''verdachte'' huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk. Je kunt 24/7 vragen stellen en < 24 uur een reactie verwachten.

Kosteloze e-learning teledermatoscopie

Tot slot krijg je toegang tot een e-learning teledermatoscopie waar tips en handvatten worden gegeven voor de praktijk. Deze e-learning is kosteloos, duurt 30 minuten en is gericht op de praktijkvoering. Deze training is niet geaccrediteerd voor punten , desalniettemin zeer de moeite waard om te volgen.

Lidmaatschap kost 97 euro en is geldig gedurende 1 jaar. Aanmelden kan hier.