Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk

  • Feedback krijgen op je casussen en vragen
  • Stel elkaar vragen
  • Meer zelf doen of juist laten
Meedoen?