Privacy Statement

Datum: 17-12-2018

Privacy Statement 2019

Spico e-ducatie, gevestigd aan Roerlaan 16, 5691 HJ Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.spico-educatie.nl 

Roerlaan 16

5691 HJ Son en Breugel 

 

Maartje Spit is de Functionaris Gegevensbescherming van Spico e-ducatie. Zij is te bereiken via email: info@spico-educatie.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Spico-educatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing)

- Verzenden van een niet-commerciĆ«le nieuwsbrief  

- U te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten

- U de mogelijkheid te bieden een account te personaliseren

- Om diensten te leveren waar u zelf toestemming voor heeft gegeven


Geautomatiseerde besluitvorming

Spico e-ducatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Spico e-ducatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  •           Enormail.eu

Deze software wordt gebruikt om instructie mails naar de leden te automatiseren .

  •           TheHuddle.nl

Deze software genereert het platform waarop alle diensten worden aangeboden en is fundamenteel voor het goed werken van het platform.

  •           Molly.com Indien gebruik gemaakt wordt van betaalde diensten (zoals een online cursus) dan wordt de betaling verwerkt via Molly Pay.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Spico e-ducatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Spico e-ducatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spico e-ducatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Spico e-ducatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dermatoscopie.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Spico e-ducatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Spico e-ducatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Spico e-ducatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@dermatoscopie.nl

Dermatoscopieplatform · info@dermatoscopie.nl · Spico e-ducatie · · ·